was successfully added to your cart.

Varför du vill ha en enkel hemsida

Posted by | June 17, 2012 | Blog | No Comments

Varför du vill ha en enkel hemsida

Anledningen till att hemsidor för det första finns är för att man söker information, endera visuellt, i ljud eller i text. Information är alltså nyckelordet. Därför vill man att personen som söker informationen ska hitta den innan de blir less och lämnar din sida.

Enkelhet eller framförallt användarvänlighet är något som efterfrågas idag. En enkel hemsida är att föredra framför en avancerad sida som har för många funktioner och för mycket information på en gång. Text är inte svårt att skriva, det som är svårt är att skriva så kort som möjligt men ändå få fram sitt budskap.

Vi läser inte en hemsida som vi gör i en bok. Vi skummar väldigt mycket, snabbt för att kunna avgöra om sidan är värd att stanna kvar på eller inte. Därför är det första intrycket mycket viktigt. Under en sekund tar det för oss att bilda en uppfattning om vi ska gå tillbaka till tidigare sida eller fortsätta läsa.

Fokus där ligger på tydliga rubriker, relevanta bilder och formaterad text.

Begreppet enkel hemsida tycks inte vara så enkel. Det finns en vetenskap om hur man ska göra för att kunna påverka sina besökare dit man vill. En snygg hemsida är inte i högsta prioritet och där finns tusen exempel att ge. Så länge besökarna hittar vad de söker så återkommer de.

About Zwebdesign

Will Dayble Andreas, Grundare till Zwebdesign. Han började med hemsidor och företagande online under gymnasiet och har under tiden utvecklat hemsidor åt företag. Nichesidor och e-handelssidor där han jobbat både med design, utveckling och strategi. Andreas har gått på Hyper Island och studerat eCommerce Business Program. Will started his first web company in high school. Now he consults, writes university courses and speaks internationally, at events like TEDx, Random Hacks of Kindness and Startup Weekend. He’s a Director at Squareweave and founder of various startups. Tweet @willdayble for high fives.

Leave a Reply

Your email address will not be published.